torsdag 4 mars 2010

Imorse var Trevor i Slottsträdgården på TV-nyheterna. Penséerna blommade redan för fullt i Kommuntekniks växthus. Samtidigt vet vi fortfarande inte vilka skolor som ska vara med i projektet. Jag hoppas trots detta att vi kommer att hinna odla med barnen. Att odla grönsaker är förmodligen det mest pedagogiska man kan göra på skolgården. Att se hur ett frö gror, hur plantan växer sig stor och hur man så småningom får smaka på det man odlat och känna jorden under naglarna.


Alldeles för få barn får möjlighet till detta i dagens samhälle. De blir bortkopplade från den jord som föder oss och får ingen möjlighet att utveckla en känsla för naturen. Jag är rädd att detta redan visat sig tydligt i den matproduktion vi har idag. Den andra nyheten på TV i morse var att det nu är tillåtet att odla genmodifierad potatis på våra svenska åkrar, trots att man tror att det kan innebära stora risker för balansen i naturen. Kanske är det inte värre än de monokulturer som finns runt om i hela Sverige. Stora fält med ensidiga grödor som utarmar och inte ger något tillbaka till jorden.


En annan otäck sak som jag läste om i dagens metro var att ökningen av barn med självskadebeteende är otäckt hög och har dubblerats på 10 år. http://www.metro.se/se/misc/pdf/2010/03/04/SEMMA_2010_03_04.pdf

Samma sak gäller barn med ADHD-symptom. Ökningen är verkligt oroväckande. "Nature Deficit Disorder" kallas det i USA (R. Louv), det är de symptom barn utvecklar när de inte längre vistas i naturen - koncentrationssvårigheter och depression!


Jag är övertygad om att detta hänger samman med att våra barn idag vistas avsevärt mycket längre tid i en och samma miljö. Fritidshemmen flyttade in i skolan i samband med kommunaliseringen av skolan. Förut var fritidshemmen kommunala och skolorna statliga, på grund av detta hade fritidshemmen ofta egna lokaler en bit bort. Gärna i en miljö som var anpassad för den verksamhet fritidshemmen skulle bedriva, ofta med en "hemma-känsla".


Fritidsverksamheten slukades av skolan. Att barn vistas i samma miljö 9-10 timmar om dagen är inte ovanligt om föräldern arbetar 8 h om dagen! 9-10 timmar om dagen, 5 dagar i veckan är 45-50 h i veckan. Hur mycket blir det på ett år? Låt oss säga att barnet får 5 veckors ledighet även om de inte egentligen är garanterade det, då blir det 2350 h på ett år. Det är väldigt nära hälften av barnets vakna tid! (grovt räknat 5096 h vaken tid på ett år)


Att en stensatt eller asfalterad miljö med några lekredskap inte ger det barnen behöver kan inte vara svårt att förstå. Jag hoppas att vi genom årets projekt kan hitta några modeller på grönskande vilda miljöer som växer upp och etableras snabbt, så att vi kan skapa bättre förutsättningar för alla barn. Jag hoppas att vi kommer hitta modeller för en grönskötsel som sätter barnets preferenser i centrum och jag hoppas att många lärare och fritidspedagoger kommer att se de pedagogiska möjligheterna med odling på skolgården. Vi får väl se hur mycket av detta som går i uppfyllelse under året...


/Emma

1 kommentar: