tisdag 16 mars 2010

Utbildning för kommunteknik

I fredags träffade jag de som kommer att ansvara för projektet på de olika skolorna, från Kommuntekniks räkning. Det var ett fantastiskt positivt möte. Jag fick chansen att hålla en utbildning i skolgårdsinventering för denna grupp.

Vi trängde in oss i rektorsrummet på Annebergsskolan (vi var lite fler än jag hade räknat med). Jag visade bilder och berättade om skolgården, och hur den skulle kunna utformas för att gynna barnens hälsa utveckling och lärande. Männen och kvinnorna (alla ganska så unga) var mycket positiva, och reflekterade kring att detta var ett nytt sätt för dem att titta på gårdarna. De är skolade att titta på skolgårdarna ur ett skötselperspektiv, där välvårdat så billigt som möjligt är prio ett. Alla fick gå ut och inventera gården ur ett barnperspektiv, som en liten övning inför den inventering de kommer att göra på de skolor som de får ansvar för. För att se barnperspektivet gör man en platsanalys utifrån 7 olika faktorer. Varje faktor har 3 olika nivåer. De sju faktorerna är: storlek på friyta, zonering av gården, tillgänglighet, vegetation och topografi, integrering av lekredskap i landskapet, möjlighet till förståelse av sin omvärld samt utsikt över grönska - samspel mellan ute och inne.

Kommunteknik kommer dessutom observera barnens lek på gården. För att få större förståelse för vilka platser barnen använder sig av. De kommer också att slumpvis välja ut några barn att intervjua på plats, och låta barnen visa sina favoritplatser på gården. Detta kommer att fungera som ett underlag till de förslag som så småningom tas fram för förändring.

På fredag kommer vi i projektledningsgruppen att ha ett första möte med SLU för att komma fram till hur vårt samarbete kan se ut. Detta ska bli mycket spännande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar