torsdag 8 april 2010

Uppstart

Igår kväll träffades alla i projektet för första gången. Det var en stor dag för mig. Fantastiskt roligt att se alla engagerade människor som ska vara delaktiga i denna satsning på skolgårdarna. Min förhoppning är att en process drar igång på alla dessa 12 skolor. En process med stor andel delaktighet och stor del dialog kring utomhusrummets betydelse för hälsa, lärande och utveckling för våra barn.

Här på bloggen har jag lagt upp alla de pdf:er som gått ut i projektet än så länge. Förhoppningsvis kan denna blogg bli ett levande forum där många skriver om erfarenheterna i projektet så att vi kan följa varandras processer på de respektive skolorna. Hör av er till mig så kan jag lägga upp er som skribenter. Vi kan också ordna bloggkurs med Pedagogiska Centralens mediepedagog Ina Alm om det finns behov för det.

På uppstartsmötet igår inledde Per Hillbur, enhetschef på Malmö Högskola. Eftersom våra verksamheter till stor del tangerar varandra och vi i andra sammanhang har mycket samarbeten med lärarutbildningen presenterade Per de olika fortbildningar som de anordnar på Malmö Högskola inom utomhuspedagogik. Dessa utbildningar kan vara ett bra komplement till skolgårdssatsningen. Han berättade också om den stora konferens som kommer att äga rum 29-30 september 2011. Förhoppningsvis har vi flera prunkande skolgårdar att visa upp som inspirationskälla till andra på denna konferens.

Även Malmö Högskola ingår i den satsning Lärande för Hållbar Utveckling som "Gröna skolgårdar" och bland annat min tjänst som skolgårdsinspiratör finansierats av under 2008 och 2009.

Lari Pitkä-Kangas som är det kommunalråd i Malmö som drivit frågan politiskt och som efter Per fick ordet. Han berättade om de hinder och möjligheter vi stött på under projektet tidigare och att man valt att se möjligheterna för grönare skolgårdar och bygga vidare på detta under 2010 med en uppskalning av projektet till att innefatta ytterligare 10 skolgårdar, förutom de två som redan sedan tidigare varit med; Anneberg och Kryddgård. Faller projektet väl ut detta året, räknar han med att kunna göra ytterligare en uppskalning av projektet under 2011, för att slutligen kunna innefatta alla skolor och förskolor i Malmö.
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=195616

SLU kommer också att följa satsningen. Både genom att gå in med särskild kompetens från flera olika fakulteter när vi gör fysiska förändringar på skolgårdarna, men de kommer även att göra studier av barnens fysiska aktivitet före och efter förändringarna av skolgårdarna gjorts. Förstudien kommer att göras i slutet av september på två av skolgårdarna i projektet och urvalet är ännu inte gjort. Helst vill de välja skolor med stora ytor, de vill ha skolor där barnen rör sig på i stort sett samma ytor från Förskoleklass till Högstadiet eller där man kan åstadkomma detta genom mindre förändringar.

Fredrika Mårtensson som är miljöpsykolog från SLU berättade om naturens betydelse för barnen och om vilka typer av miljöer barn har behov av i sin närmsta miljö. Detta kan man få höra mer om den 3 maj 13-15.30 då vi anordnar ett inspirationsseminarie med Fredrika Mårtensson, Allan Gunnarsson och Titti Olsson. Se dokument som jag lagt upp nedan.

Fredrika nämnde också den konferens som Movium anordnar 6-7 september 2010 då bland annat Robin Moore från USA kommer för att tala. Denna konferens kan jag verkligen rekommendera.

I pausen fick alla chansen och träffa varandra och jag kände att jag helst ville hinna prata med alla, istället så fick nog alla väldigt förvirrade svar från mig. Hoppas ni hör av er igen om jag varit otydlig.

Efter pausen berättade vi om upplägget i projektet och allt det kan ni läsa om i dokumenten nedan. Här finns också powerpresentationen som vi visade.

Nu är vi på gång! Det känns riktigt härligt!
Lycka till med allt allihop som är med! Alla har en viktig roll i detta! Varje litet steg har betydelse!

1 kommentar: