onsdag 20 oktober 2010

Bulltoftaskolan

Nu börjar det dra i hop sig till skolgårdsförändring på Bulltoftaskolan. Vi har haft flera möten och fått in flera intressanta uppslag från elever och personal. Före sommaren valdes förslagen ut efter en prioriteringsordning. Förslagen har sedan diskuterats av Gröna skolgårdars projektgrupp och nu vet vi på ett ungefär vad som ska genomföras. Den största förändringen blir att marken runt möllan nu ska läggas till skogården. Den befintliga kullen ska utökas så att den täcker en bit av den nu asfalterade skolgården. Den nya kullen ska förses med ängsmark från Käglinge. Preliminärt kommer arbetet att påbörjas omkring månadsskiftet.
Hälsningar
Bo Lindvall Malmö Naturskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar