måndag 20 december 2010

Naturskolans kursprogram


Nu finns naturskolans kursprogram för våren 2011 ute:

KOM IGÅNG MED ODLING PÅ SKOLGÅRDEN
Kursen prioriterar denna gång de skolor som deltagit i projektet Gröna Skolgårdar 2010. Vi önskar att en lärare och en fritidspedagog från samma skola deltar i odlingskursen.

Vi kommer att praktiskt prova olika metoder för odling av grönsaker och blommor i Naturskolans trädgård i Torup. Vi kommer också att förså och dra upp växter som deltagarna kan plantera ut på sin skola/förskola i maj. Till hösten sätter vi lökar och tar tillvara trädgårdens produkter.


GRÖNA SKOLGÅRDAR PÅ CYKEL
Vid två tillfällen cyklar vi runt till några av de skolor som deltagit i Gröna skolgårdar 2010 för att få se vilka förändringar de genomgått. Ta med din cykel, eller säg till i förväg så att vi kan fixa cykel till dig!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar