onsdag 9 mars 2011

Workshop 9/3 - 2011

Under eftermiddagen har vi genomfört en workshop med markförvaltarna från Stadsfastigheter, Inspiratörer från Naturskolan och Barn i Stan samt representanter våra fyra skötselentreprenörer för skolgårdarna i Malmö.

Vi började med att tänka oss tillbaka till när vi var små. Vilka platser gillade vi att leka på? Vad fanns det där?

Vi höll kvar tanken medan Karin Ingemansson, nyutexaminerad landskapsarkitekt berättade om sitt examensarbete som handlar om "Platser för utomhuspedagogik".

Efter Karins presentation berättade vi om våra barndomsminnen för varandra och det var mycket kojbyggen och klätterträd som deltagarna berättade om.

Vi fikade och sedan byggde vi våra barndomsminnen i sandlådor tillsammans med de andra som är kopplade till den pilotskola var och en arbetar med. Det blev fantastiskt fantasirika miljöer. Ni ser några av dem på bilderna nedan.

Efter detta var det dags att börja fundera på vilka möjligheter som finns på skolgårdarna. Hur kan skolgårdarna bli mer pedagogiska? Hur kan projektet stötta? Hur kan entreprenörerna stötta? Hur kan projektledningen bidra och vad kan skolorna själva göra?

Tanken är att workshopen ska vara ett startskott till den förvaltningsmodell som vi ska arbeta fram under 2011 tillsammans med skolorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar